نویسنده = چهره، فاضل
تعداد مقالات: 1
1. اثر تیمار حرارتی با روغن کلزا بر مقاومت به پوسیدگی چوب صنوبر دلتوئیدس

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 117-132

فاضل چهره؛ محمدرضا ماستری فراهانی