نویسنده = زیدانلو، سها
تعداد مقالات: 1
1. تولید و ارزیابی نانو سلولز باکتریایی با استفاده از باکتری استوباکتر زایلینیوم

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 29-42

محمد هادی آریائی منفرد؛ سها زیدانلو؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ الیاس افرا