نویسنده = بابایی، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخصهای پایش ساختار برای گونه‌های چوبی جنگل‌های شمال ایران

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 65-80

سجاد بابایی؛ محمود بیات؛ منوچهر نمیرانیان؛ سحر حیدری مستعلی