نویسنده = سعادت نیا، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توالی افزودن نانوالیاف سلولز، نشاسته و پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی بر مقاومت کششی کاغذ

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 73-82

پژمان رضایتی چرانی؛ محمد هادی مرادیان؛ محمد علی سعادت نیا