نویسنده = اخوان سپهی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. اثرات ضد قارچی نانو کریستال سلولز و نانوکیتوزان بر روی اسکناس‌های ایران

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 75-86

پیام مرادپور؛ عباس اخوان سپهی؛ مهدی جنوبی