نویسنده = حسینی، سید محسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقش شاه‌راه آسیایی بر روی آتش‌سوزی‌های پارک ملی گلستان در محیط GIS

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-48

حسن فرامرزی؛ سید محسن حسینی؛ حمید رضا پورقاسمی؛ مهدی فرنقی