نویسنده = لطفعلیان، مجید
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه مشخصات هندسی جاده‌های حوزه آبخیز جنگلی چهل‌چای با استانداردهای هندسی جاده‌های روستایی به لحاظ میزان تولید رواناب

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 123-145

محسن مصطفی؛ شعبان شتایی جویباری؛ مجید لطفعلیان؛ امیر سعدالدین


2. بررسی عملکرد اقتصادی روش‌های سنتی حمل و نقل چوب در مزارع بید و صنوبر (مطالعه‌موردی: استان ‏کردستان)‏

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 103-122

محسن مصطفی؛ آیدین پارساخو؛ شعبان شتایی جویباری؛ مجید لطفعیان؛ نیشتمان حاتمی