نویسنده = برزین، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مشخصه‌های کمی و کیفی ساختار توده‌های مدیریت‌شده و مدیریت نشده (مطالعه موردی: طرح جنگلداری لوه و طرح جنگلداری خان دوشان)

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 217-236

محمد برزین؛ جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی جویباری؛ سید هاشم موسوی نژاد