نویسنده = اسدی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. جامعه شناسی گیاهی منطقه حفاظت شده خیبوس

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-20

امید اسماعیل زاده؛ حامد اسدی؛ عباس احمدی