نویسنده = زارعی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. اثر غلظت‌های مختلف ایندول‌بوتیریک‌اسید و نوع بستر کاشت بر ریشه‌زایی قلمه‌های ارس مای مرز در چهار فصل Juniperus Sabina

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-116

ملیحه آب شاهی؛ حسین زارعی؛ بهمن زاهدی؛ عبدالحسین رضایی نژاد