نویسنده = لطفی، فرید
تعداد مقالات: 1
1. اثر تیمارحرارتی با روغن کلزا بر روی کیفیت سطح چوب صنوبر دلتوئیدس

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 41-55

فرید لطفی؛ محمد رضا ماستری فراهانی؛ ابوالقاسم خزائیان