نویسنده = تاج دینی، آژنگ
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عوامل موثر بر انتخاب مبلمان چوبی اداری از جانب مشتریان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 85-99

کامل نیاورانی؛ آژنگ تاج دینی؛ امیر لشگری


2. فرایند تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب عوامل موثر بر رقابت‌پذیری صنایع کارتن سازی درایران

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 243-260

نازنین سادات روشن رو؛ آژنگ تاج دینی؛ شادمان پورموسی


4. تاثیرمتغیر های کلان اقتصادی بر واردات تخته خرده چوب و تخته فیبر با دانسیته متوسط در ایران

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 25-48

آژنگ تاج دینی؛ شایان نجارخوشکار لنگرودی؛ وحیدرضا صفدری؛ مهران روح نیا