نویسنده = عباسی، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) (مطالعه‌ی موردی؛ شهرستان لردگان)

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 171-182

صدیقه سعیدی؛ محسن بهمنی؛ فرهاد کول؛ یعقوب ایرانمنش؛ مژگان عباسی