نویسنده = جعفریان، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ خصوصیات محیطی و رسته‌بندی رابطه گونه‌های چوبی با عوامل محیطی در جنگل‌های شهرستان ایلام

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-94

جواد میرزایی؛ ناهید جعفریان؛ مصطفی مرادی؛ مهدی حیدری