نویسنده = غفاری، منصور
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میکرو و نانو فیبرلیگنوسلولز تهیه شده از الیاف خمیرکاغذ کارتن کنگره ای کهنه (OCC) با روش سوپر آسیاب دیسکی

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-77

منصور غفاری؛ علی قاسمیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین یوسفی