نویسنده = صفری، امیر
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی اندوخته کربن روی‌ زمینی جنگل‌های زاگرس با استفاده از داده‌های زمینی و تصاویر ماهواره لندست 8

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 199-215

امیر صفری؛ هرمز سهرابی؛ شعبان شتایی؛ جلیل علوی