نویسنده = حسین زاده، رامین
تعداد مقالات: 1
1. برآورد زی توده خشبی روی زمین در درختان شاخه زاد گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) (مطالعه موردی: منطقه مله شبانان خرم آباد)

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 148-172

محسن یوسفوند مفرد؛ جواد سوسنی؛ عصمت اوستاخ؛ رامین حسین زاده