نویسنده = رسولی، داوود
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه خواص نانوکاغذ تهیه شده از نانوالیاف سلولز و نانوالیاف کیتین

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 61-72

صدیقه ایزی؛ حسین یوسفی؛ مهدی مشکور؛ داوود رسولی