نویسنده = خدری زاده، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع و زمینه‌های مشارکت جوامع محلی در مدیریت جنگل (مطالعه موردی: بخش نمه شیر شهرستان بانه)

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 35-48

مهدی خدری زاده؛ رحیم ملک نیا؛ کامران عادلی؛ جلال هناره