نویسنده = ابراهیمی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ریشه‌زائی دورگ های بین گونه‌ای صنوبر (Populus alba x P. euphratica) از طریق کشت مریستم

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 49-58

حسین میرزایی ندوشن؛ صدف خسروان؛ عباس قمری زارع؛ محمد علی ابراهیمی