نویسنده = رضایی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل انفرادی صدمات بهره‌برداری تک‌گزینی بر درختان باقیمانده در جنگل‌های ناو اسالم

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 66-104

فرزام توانکار؛ مهرداد نیکوی؛ مهدی رضایی