نویسنده = باقری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی زادآوری طبیعی ذخیره‌گاه جنگلی گونه شیشم Dalbergia Sissoo ROXB در استان خوزستان

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 65-80

الله وردی محمدزاده؛ علی اصغر تراهی؛ فاطمه باقری؛ نورالله معلمی