نویسنده = حسینی، سید محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار الکتریکی و آکوستیکی فراورده چندسازه چوبی سبک شده با گرانول پلی استایرن

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 62-74

سید محسن حسینی؛ ابوالقاسم خزاعیان؛ تقی طبرسا