نویسنده = پرموزه، فرشاد
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در طرح های حفاظت از جنگل‌ در شهرستان گیلان غرب

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 33-46

احمد یعقوبی فرانی؛ سعید کریمی؛ فرشاد پرموزه