نویسنده = سعدالدین، امیر
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مشخصات هندسی جاده‌های حوزه آبخیز جنگلی چهل‌چای با استانداردهای هندسی جاده‌های روستایی به لحاظ میزان تولید رواناب

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 123-145

محسن مصطفی؛ شعبان شتایی جویباری؛ مجید لطفعلیان؛ امیر سعدالدین