نویسنده = کامیاب، میثم
تعداد مقالات: 1
1. اثر کاربرد الیاف معدنی بر هیدراتاسیون و خواص تخته فیبر-گچ حاصل از الیاف کنف و باگاس

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 203-228

مرتضی ناظریان؛ میثم کامیاب؛ حسین کرمانیان