نویسنده = ابراهیم پور کاسمانی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از پرکننده معدنی PCC در خمیرکاغذ CMP تقویت شده با لایه نشانی نشاسته کاتیونی- نانوسیلیکای آنیونی

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 259-274

حمیدرضا رودی؛ محمدرضا امیری مرگاوی؛ جعفر ابراهیم پور کاسمانی