نویسنده = سبحانی، فروهل
تعداد مقالات: 1
1. رفتار مکانیکی و مقاومت زیستی چوب- پلیمرآکریلونیتریل اصلاح‌شده با آلکوکسی سیلان

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 103-116

فروهل سبحانی؛ مریم قربانی کوکنده؛ سید مجتبی امینی نسب