نویسنده = حاتمی، نیشتمان
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی و بررسی نوسانات ‌قیمت چوب گونه‌های اصلی جنگل‌های خزری

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-70

نیشتمان حاتمی؛ سلیمان محمدی لیمائی؛ محمدهادی معیری