نویسنده = حسنی، داراب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی صفات کمی و کیفی برگ در گونه ها و هیبریدهای بین گونه ای گردو واقع در کمال شهر کرج

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-30

مریم مسی وند؛ وحیده پیام نور؛ داراب حسنی؛ محمد جعفرآقایی؛ جهانگیر محمدی