نویسنده = عبدالخانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استفاده از رزین زیست پایه تانن اپوکسی اکریلات بر خواص مکانیکی و فیزیکی تخته خرده چوب

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 237-258

شایسته جهانشاهی؛ علی عبدالخانی؛ کاظم دوست حسینی؛ علیرضا شاکری