نویسنده = شاکری، علیرضا
تعداد مقالات: 3
2. فوم نانوبیوکامپوزیت نشاسته ترموپلاستیک/نانوالیاف سلولز: بررسی خصوصیات مکانیکی و گرمایی

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 61-74

تقی طبرسا؛ عباس قنبری؛ علیرضا شاکری؛ علیرضا عشوری؛ مهدی مشکور


3. بررسی استفاده از رزین زیست پایه تانن اپوکسی اکریلات بر خواص مکانیکی و فیزیکی تخته خرده چوب

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 237-258

شایسته جهانشاهی؛ علی عبدالخانی؛ کاظم دوست حسینی؛ علیرضا شاکری