نویسنده = شتایی، شعبان
تعداد مقالات: 3
1. آمایش کاربری‌های چندگانه جنگل‌های زاگرس از نظر عوامل کلان اقتصادی – اجتماعی و سیاستی (مطالعه موردی، استان ایلام، شهرستان بدره، جنگل کبیرکوه)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 34-50

علی نجفی فر؛ محمدهادی معیری؛ شعبان شتایی جویباری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


2. مدلسازی اندوخته کربن روی‌ زمینی جنگل‌های زاگرس با استفاده از داده‌های زمینی و تصاویر ماهواره لندست 8

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 199-215

امیر صفری؛ هرمز سهرابی؛ شعبان شتایی؛ جلیل علوی


3. بررسی مقایسه‌ای روش‌های کشف تغییرات گستره جنگل با استفاده از داده‌های سنجنده‌های TM و+ ETM

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-22

پروین رنجبرنژاد؛ شعبان شتایی؛ عبدالرسول سلمان‌ماهینی