نویسنده = سعیدی زاده، فریده
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ درختان بنه (.Pistacia atlantica Desf) به برداشت سقز

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-44

لقمان قهرمانی؛ فریده سعیدی زاده؛ هدایت غضنفری