نویسنده = سلطانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و مدل سازی خطرآفرینی درختان چنار با استفاده از معیارهای تشخیص خطرآفرینی و آنالیز مولفه‌ اصلی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-16

مژده نافیان؛ محسن بهمنی؛ الهام قهساره؛ علی سلطانی