نویسنده = اسفندیاری، فریبا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ویژگی‌های فیزیوگرافیک رویشگاه بر پراکنش درختان وخشکه دارها در جنگل‌های آمیخته راش

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 65-86

کیومرث سفیدی؛ معراج شرری؛ فریبا اسفندیاری؛ مجتبی آذریان