نویسنده = تودرواری، ذکریا
تعداد مقالات: 1
1. ﺗﺄثیرتغییرات طول الیاف انواع خمیرهای OCC بر ویژگی های مقاومتی کاغذ کنگره‌ای

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 255-268

ذکریا تودرواری؛ محمد فارسی؛ قاسم اسدپور اتوئی