نویسنده = امینی نسب، سید مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. رفتار مکانیکی و مقاومت زیستی چوب- پلیمرآکریلونیتریل اصلاح‌شده با آلکوکسی سیلان

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 103-116

فروهل سبحانی؛ مریم قربانی کوکنده؛ سید مجتبی امینی نسب


2. تعیین شرایط بهینه تیمار چوب صنوبر با مالئیک‌انیدرید و ویژگی‌های فیزیکی فرآورده

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 221-240

آزاده نیکخواه شهمیرزادی؛ مریم قربانی کوکنده؛ سید مجتبی امینی نسب