نویسنده = الیاسی بختیاری، شکوفه
تعداد مقالات: 1
1. آهاردهی مقوای بازیافتی- بکر با مهندسی ناهمگن لایه ای توسط الکیل کتین دایمر (AKD) در شرایط خنثی و قلیایی

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-20

شکوفه الیاسی بختیاری؛ حسین جلالی ترشیزی؛ حسین رسالتی