نویسنده = متانی، مینا
تعداد مقالات: 2
1. اثر آلوم و کیتوزان بر ساختار آب ‌سفید خروجی از توری ماشین کاغذ و ویژگی‌های کاغذ

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 177-192

نورالدین نظرنژاد؛ مینا متانی؛ قاسم اسدپور اتوئی


2. اثر آلوم و کیتوزان بر آب‌گیری و خواص کیفی لجن حاصل از پساب خمیرکاغذ NSSC

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 91-112

مینا متانی؛ نورالدین نظرنژاد؛ قاسم اسدپور