نویسنده = جعفری سرابی، حمزه
تعداد مقالات: 1
1. اثر تیمارهای مختلف نور و آبیاری بر برخی شاخص‌های رشد و ویژگی‌های کمی نهال‌های رملیک Ziziphus nummularia

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-28

بابک پیله ور؛ زهرا میرآزادی؛ حمزه جعفری سرابی