نویسنده = قجر، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. یک الگوریتم ابتکاری برای مکان یابی اقتصادی ترین دپوی فرآورده های چوبی جنگل (مطالعه موردی: سری شیوادره حوضه کجور)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 181-202

اسماعیل قجر؛ اکبر نجفی؛ پژمان ایمانی؛ سروش امیدوار؛ کیومرث محمدی سمانی