نویسنده = امیری، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عناصر غذایی و ذخیره کربن آلی در خاک زیر پوشش‌های مختلف جنگلی در منطقه صفرابسته گیلان

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 23-44

پوریا شهسواری؛ احمد گلچین؛ بهزاد امیری؛ عبدالله موسوی