نویسنده = زبیری، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تعیین سطح بهینه قطعه نمونه به‌منظور بررسی شاخص‌های ساختار مکانی در جنگل‌های راش نوشهر

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 45-64

زهرا نوری؛ محمود زبیری؛ جهانگیر فقهی؛ محمدرضا مروی مهاجر