نویسنده = حاجیان شهری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر نوع هورمون و بستر پایه بر پرآوری و ریشه‌زایی گیاه دارویی قره‌قات (Ribes khorasanicum)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-22

هادی درودی؛ مسلم اکبری نیا؛ عباس صفرنژاد؛ سید محسن حسینی؛ محمد حاجیان شهری