نویسنده = شمسیان، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگزینی ضایعات روکش ملامینه با چسب اوره فرمالدهید در مغز تخته خرده چوب

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 103-114

علی بابازاده لهی؛ محمد شمسیان؛ سعید رضا فرخ پیام؛ هدایت الله امینیان