نویسنده = ضیائی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی جهت دستیابی به توسعه پایدار در صنعت مبلمان چوبی ایران

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 117-130

نعمت الله محبی؛ مجید عزیزی؛ محسن ضیائی؛ مهدی فائزی پور