نویسنده = سلمان‌ماهینی، عبدالرسول
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای روش‌های کشف تغییرات گستره جنگل با استفاده از داده‌های سنجنده‌های TM و+ ETM

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-22

پروین رنجبرنژاد؛ شعبان شتایی؛ عبدالرسول سلمان‌ماهینی