نویسنده = حسین زاده، امید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی محصولات غیرچوبی جنگل‌های استان آذربایجان‌غربی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-96

شیدا محمودی؛ سید رستم موسوی میرکلا؛ امید حسین زاده؛ جواد معتمدی