نویسنده = زرافشار، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. اثر نانوذرات سیلیکا (SiO2 NPs) روی صفات رویشی و فیزیولوژیکی نهال زالزالک (Crataegus aronia L.)

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-62

پیمان اشکاوند؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ مهرداد زرافشار؛ احسان قنبری